Privacyverklaring

Instituut Eugenie de Groot respecteert en beschermt jouw privacy; zorgt ervoor dat jouw privacy en de beveiliging daarvan de aandacht krijg. Dit betekent dat Instituut Eugenie de Groot  uitsluitend en alleen met betrouwbare partners samenwerkt. Instituut Eugenie de Groot stuurt je alleen gericht communicatie in de vorm van nieuwsbrieven die productinformatie, behandelingen en of acties communiceren, mits je dit hebt aangegeven. Het is mogelijk jouw voorkeuren ten allen tijde aan te passen.
Instituut Eugenie de Groot zal jouw gegevens nooit aan derden verkopen of aanbieden.

Als Instituut Eugenie de Groot jouw persoonsgegevens verzamelt, omdat jij deze hebt ingevuld , gebruikt Instituut Eugenie de Groot  deze gegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Instituut Eugenie de Groot is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Instituut Eugenie de Groot, Brinkstraat 8, 6721WV Bennekom

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens omvatten alle informatie  waarmee het mogelijk is jou te identificeren. Tevens kunnen het ook unieke identificatoren omvatten zoals IP-adres of MAC-adres van jouw apparatuur, evenals cookies.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT INSTITUUT EUGENIE DE GROOT EN HOE GEBRUIKT INSTITUUT EUGENIE DE GROOT DEZE?

Instituut Eugenie de Groot stuurt een aantal keren per jaar nieuwsbrieven omtrent acties met behandelingen en verzorgingsproducten en vakantiesluiting.

Er zijn dus meerdere manieren waarop jouw gegevens worden verzameld; digitaal (website), schriftelijk (intake) en mondeling.

HIERONDER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

WAT DOET INSTITUUT EUGENIE DE GROOT MET JOUW GEGEVENS

 • Instituut Eugenie de Groot markeert verplichte velden als we deze gegevens nodig hebben omdat je een product hebt aangeschaft en Instituut Eugenie de Groot deze moet afleveren;
 • Instituut Eugenie de Groot biedt jou de service waar je om gevraagd hebt (bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief)
 • Instituut Eugenie de Groot voldoet aan de wettelijke eisen (bijvoorbeeld het versturen van een factuur)

Als je de gegevens die Instituut Eugenie de Groot nodig heeft niet verstrekt kan dit gevolgen hebben voor de capaciteit van Instituut Eugenie de Groot om deze producten of diensten te leveren.

 Instituut Eugenie de Groot biedt jouw gegevens nooit aan derden en verkoopt deze ook nooit.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eugenie-de-groot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAR SLAAT INSTITUUT EUGENIE DE GROOT JOUW GEGEVENS OP?

Instituut Eugenie de Groot bewaart jouw persoonsgegevens alleen zolang nodig en voor het bestemde doel waarvoor deze initieel opgeslagen zijn; om in jouw behoeften te voorzien of om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Instituut Eugenie de Groot hanteert de volgende criteria om de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens vast te stellen:

 • Indien je producten, behandelingen bij Instituut Eugenie de Groot hebt genoten en aangeschaft, bewaart Instituut Eugenie de Groot jouw persoonsgegevens zolang de contractuele relatie duurt;
 • Indien je deelneemt aan een actie, kortingsactie op product of behandeling bewaart Instituut Eugenie de Groot  jouw persoonsgegevens zolang de actie duurt;
 • Indien je contact met Instituut Eugenie de Groot opneemt om een vraag te stellen bewaart Instituut Eugenie de Groot je persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om jouw vraag te beantwoorden/verwerken;
 • Als je een account aanmaakt (webshop) bewaart Instituut Eugenie de Groot je persoonsgegevens totdat je verzoekt deze te verwijderen;
 • Indien er cookies op jouw computer worden geplaatst bewaart Instituut Eugenie de Groot deze zolang als nodig is om doelen te behalen (bijv bij webshop: winkelmandcookies).

Zodra Instituut Eugenie de Groot jouw persoonsgegevens niet langer nodig heeft, worden ze uit het systeem verwijderd of geanonimiseerd zodat jouw identiteit niet meer zichtbaar is.

ZIJN JOUW PERSOONSGEGEVENS VEILIG?

Instituut Eugenie de Groot streeft ernaar jouw persoonsgegevens beveiligd te houden en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. Instituut Eugenie de Groot legt betrouwbare derden die jouw persoonsgegevens voor haar verwerken de contractuele plicht op hetzelfde te doen.

Instituut Eugenie de Groot doet er alles aan jouw persoonsgegevens te beschermen en maakt, zodra zij jouw persoonsgegevens heeft ontvangen gebruik van strikte procedures en beveiligingsfeatures in een poging om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Omdat de verzending van informatie via internet niet volledig beveiligd is kan Instituut Eugenie de Groot de veiligheid van jouw gegevens die naar de website van Instituut Eugenie de Groot worden verzonden niet garanderen. Elke verzending is daarom voor jouw eigen risico.

LINKS NAAR WEBSITE VAN DERDEN EN SOCIAL LOGIN

De website www.eugenie-de-groot.nl  kan links bevatten van en naar websites van partnernetwerken en adverteerders. Als je een link naar een van deze websites volgt, wees er dan bewust van dat deze websites een eigen privacybeleid hanteren en dat Instituut Eugenie de Groot  niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dit beleid. Stel jezelf op de hoogte van dit beleid alvorens je jouw persoonsgegevens op deze websites achterlaat.

Het kan zijn dat Instituut Eugenie de Groot je de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van je social media login. Als je dit doet, bedenk dan dat je jouw profielgegevens met  Instituut Eugenie de Grootdeelt, afhankelijk van de instellingen van jouw social media platform. Ga naar het betreffende social media platform en neem de privacyverklaring daarvan door zodat je weet hoe jouw persoonsgegevens in deze context worden gedeeld en gebruikt.

CONTACT

Mocht je vragen Instituut Eugenie de Groot hebben of aanvullende informatie wensen naar aanleiding van deze privacyverklaring neem dan contact op met  ; per mail info@eugenie-de-groot.nl l of telefonisch 0318-417831. Uiteraard is het ook mogelijk een brief te sturen naar Instituut Eugenie-de-groot, Brinkstraat 8, 6721WV Bennekom ter attentie van Eugenie de Groot.